Dokumentacja

Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu
MILENIUM 2021
Wpis do rejestru organizatorów turystyki 1
MILENIUM 2021
Wpis do rejestru organizatorów turystyki 2
MILENIUM 2021

Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży 2020
Turnus I   12.01-18.01.2020    Nr zgłoszenia 614/POD/2020-Z
Turnus II  19.01-25.01.2020    Nr zgłoszenia 615/POD/2020-Z
Turnus III 26.01-01.02.2020    Nr zgłoszenia 616/POD/2020-Z
Turnus IV 02.02-15.02.2020    Nr zgłoszenia 617/POD/2020-Z